Korzystasz ze starej wersji przeglądarki. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby usprawnić działanie strony i zwiększyć bezpieczeństwo.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Każdy użytkownik jest cenionym klientem firmy megabus.com i poważnie traktujemy jego prywatność.  Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o gromadzonych przez nas informacjach, sposobie ich gromadzenia, sposobach ich wykorzystywania oraz o tym, w jaki sposób powiadomimy użytkownika o zmianach wprowadzanych do Polityki prywatności.  Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej megabus.com i innych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych powiązanych z tą Polityką (łącznie „naszych Usług”).  Zapewniamy, że firma megabus.com będzie korzystać wyłącznie z informacji uzyskanych od użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką.

Po zapoznaniu się z niniejszą informacją, jeśli użytkownik chce zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy jego dane lub ma pytanie dotyczące wykorzystywania jego danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem danych Scottish Citylink Coaches Limited, korzystając z poniższych metod:

E-mail [email protected]

Adres pocztowy:

Scottish Citylink Coaches

Dworzec autobusowy w Buchanan

Killermont Street

Glasgow

G2 3NW

Nasz numer rejestracji ICO to: Z6106993 i można go wyświetlić tutaj 

Informacje uzyskiwane od użytkowników i sposób gromadzenia informacji

Ogólnie, użytkownik jest źródłem tych informacji, ponieważ dobrowolnie podaje je podczas dokonywania rezerwacji w ramach naszych Usług. Gromadzimy również informacje o przeglądarce użytkownika oraz urządzeniach wykorzystywanych do interakcji z nami.

Jeżeli użytkownik dokonuje rezerwacji za pośrednictwem witryny megabus.com

Aby zrealizować rezerwację dokonaną na stronie megabus.com, możemy poprosić o podanie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko użytkownika
 • Adres e-mail użytkownika
 • Informacje dotyczące karty kredytowej użytkownika

Jeśli użytkownik skorzysta z usługi do zarządzania rezerwacjami

Jeśli użytkownik skorzysta z naszej usługi do Zarządzania rezerwacjami, podczas rejestracji możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji.  Informacje te mogą obejmować:

 • Datę urodzenia użytkownika
 • Płeć użytkownika
 • Najczęstszą trasę podróży użytkownika
 • Cel podróży użytkownika
 • Dane dotyczące posiadacza karty kredytowej

Jeśli użytkownik wymaga pomocy dla osób niepełnosprawnych

 Jeśli użytkownik poinformuje nas, że w trakcie podróży będzie potrzebował specjalnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, w celu spełnienia wymogów ustawy o równości z 2010 r. możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych informacji, w tym: 

 • Twoje imię
 • Pełnego adresu użytkownika
 • Numeru telefonu użytkownika
 •  Specjalnych wymagań użytkownika

Inne metody gromadzenia danych

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pomocą mediów społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, możemy poprosić Państwa o takie informacje, jak:

 • Datę urodzenia użytkownika
 • Płeć użytkownika
 • Najczęstszą trasę podróży użytkownika
 • Cel podróży użytkownika
 • Dane dotyczące posiadacza karty kredytowej

Państwa dane będą również gromadzone, jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i naszego biuletynu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS lub jeśli wezmą Państwo udział w organizowanym przez nas konkursie lub promocji.  Ponadto, jak opisano powyżej, Państwa dane osobowe będą również gromadzone w przypadku skorzystania z naszego formularza „skontaktuj się z nami” na stronie internetowej, przeglądania naszej strony internetowej lub korzystania z sieci wifi na pokładzie naszego autokaru.

Jeśli wypełnią Państwo ankietę rozpowszechnioną przez nas lub w naszym imieniu, możemy poprosić Państwa o informacje, w tym (między innymi):

 • Wiek
 • Płeć użytkownika
 • Status zatrudnienia
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail

W przypadku rezerwacji podróży międzynarodowej

W przypadku rezerwacji podróży międzynarodowej nasza spółka lub nasi przedstawiciele handlowi będą musieli uzyskać informacje związane z dokumentami identyfikacyjnymi i mogą być zobowiązani do udostępnienia ich kontroli granicznej w celu umożliwienia podróżowania. 

Systemy monitoringu audiowizualnego (CCTV)

Systemy monitoringu audiowizualnego wykorzystujemy w naszych autobusach w celu:

 • Zapobiegania, powstrzymywania i wykrywania przestępczości
 • Zatrzymywania i ścigania przestępców oraz przedstawiania dowodów w celu wszczęcia postępowania sądowego
 • Pomocy w zapewnianiu bezpieczniejszego środowiska dla naszych pracowników
 • Ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • Monitorowania incydentów operacyjnych i incydentów związanych z bezpieczeństwem
 • Pomocy w weryfikacji roszczeń.

 

Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o dostęp do materiału z kamer monitoringu wizyjnego (CCTV) i złożenia prośby o jego kopię. Wszelkie takie prośby prosimy kierować na adres: [email protected] którzy świadczą usługi autokarowe, w tym CCTV, na rzecz Scottish Citylink Coaches Limited. Aby chronić prawa innych osób, których zdjęcia mogą być nagrane na tym samym materiale wideo, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w materiale wideo z monitoringu.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymywania dostępu do informacji, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, a materiał z kamer CCTV będziemy przechowywać tylko przez określony okres lub tak długo, jak jest to wymagane przez prawo. W pewnych okolicznościach może zaistnieć konieczność ujawnienia materiału z kamer CCTV z przyczyn prawnych. W takim przypadku organizacja, która otrzymała materiał wideo, musi przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Informacje gromadzone automatycznie podczas korzystania z naszych usług 

Podczas korzystania z naszych Usług możemy automatycznie gromadzić: 

 • Rodzaj przeglądarki sieci Web i systemu operacyjnego, z których użytkownik korzystał, aby uzyskać dostęp do naszych Usług;
 • Rodzaj urządzenia, z którego użytkownik korzystał, aby uzyskać dostęp do naszych usług, w tym unikatowe identyfikatory urządzeń;
 • Adres IP użytkownika (czyli numer automatycznie przypisany do komputera podczas uzyskiwania dostępu do Internetu i może być wykorzystywany do generowania ogólnej lokalizacji geograficznej);
 • Witryny internetowe odwiedzone przed i po odwiedzeniu naszych Usług;
 • Informacje na temat przeglądanych treści i działań podejmowanych w ramach naszych Usług;
 • Informacje na temat bieżącej lokalizacji użytkownika (jeśli wyraża on zgodę na dostarczenie nam tych informacji); oraz
 • Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, jak opisano poniżej.

 

W celu gromadzenia niektórych z tych informacji możemy korzystać z usług oferowanych przez usługodawców zewnętrznych.  Informacje te nie są powiązane z identyfikatorem sesji przeglądarki przechowywanym w plikach cookie ani nie mogą być indywidualnie identyfikowalne.  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy o zapoznanie się z treścią polityki plików cookie poniżej.

Chociaż wykorzystujemy głównie dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników, zdarza się, że możemy korzystać z innych publicznych źródeł informacji dotyczących naszych klientów i ich zgłoszeń, jeśli wyrazili oni zgodę na udostępnienie swoich danych.  Dokonujemy tego, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i zapewnić, że nasze wiadomości publiczne są stosowne, a także upewnić się, że informacje marketingowe, które wysyłamy do użytkowników za ich zgodą, są również stosowne. 

Podczas pozyskiwania tych informacji zachowujemy szczególną ostrożność, ale jeśli użytkownik woli, abyśmy nie wykorzystywali jego danych w ten sposób, prosimy o poinformowanie nas o tym, kontaktując się z [email protected]

Żądania „Nie śledź”

Chociaż niektóre przeglądarki umożliwiają wysyłanie sygnału wskazującego, że użytkownik nie chce być „śledzony”, nasze usługi nie rozpoznają ani nie reagują na sygnały „Nie śledzić”.

Nasza podstawa prawna do wykorzystywania danych osobowych naszych klientów

Zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych musimy mieć uzasadnione powody do ich wykorzystywania. Nie możemy gromadzić, przechowywać ani wykorzystywać informacji dostarczonych przez użytkownika, chyba że wykorzystamy je zgodnie z jego oczekiwaniami. Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy z czterech powodów:

 1. Większość informacji pozyskiwanych od naszych klientów jest niezbędna do wywiązywania się z zawartej z nimi umowy lub do zawierania umowy, np. przy zakupie biletów za pośrednictwem naszej strony internetowej należy podać adres do faktury; jest to potrzebne, aby w razie konieczności móc poinformować użytkownika o zmianach w naszych usługach.
 2. Podczas rejestracji i otwierania konta on-line użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w punkcie „Jak wykorzystujemy gromadzone i otrzymywane przez nas informacje” poniżej. Udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie poprzez „wyrażenie zgody” zgodnie z naszą podstawą prawną. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 3. Możemy również mieć uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych użytkowników, np. w celu zapewnienia, że treści na naszej stronie internetowej są prezentowane w prawidłowy sposób i efektywnie wyświetlane na komputerach.  Jeśli z tego powodu wykorzystujemy dane osobowe, musimy upewnić się, że nasze interesy nie przewyższają interesów użytkownika. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się takiemu wykorzystywaniu danych osobowych.
 4. Tworzenie danych statystycznych, badań rynku, analiz i profili grup klientów, co jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w zapewnieniu, że możemy dostarczać wysokiej jakości usługi, które spełniają potrzeby naszych klientów.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone i otrzymywane informacje

Gromadzone i otrzymywane informacje wykorzystywane są do świadczenia żądanej usługi, w celu potwierdzenia rezerwacji lub udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania.  Są one również wykorzystywane w celu dostarczenia użytkownikowi aktualnych informacji dotyczących zmian w zarezerwowanej przez niego usłudze oferowanej przez Megabus.com.  

Jeśli użytkownik zdecydował się na skorzystanie z usługi Zarządzanie rezerwacjami, informacje dostarczone przez niego zostaną wykorzystane, aby umożliwić osobom często podróżującym linią Megabus.com zaoszczędzenie czasu podczas procesu rezerwacji, pozwalając na wstępne wypełnienie niektórych pól.  Zebrane informacje umożliwią również użytkownikowi weryfikację rezerwacji dokonanych w naszym serwisie.  Informacje dotyczące użytkownika będą również dostępne dla naszego personelu ds. obsługi klienta, aby umożliwić im udzielenie pomocy użytkownikowi w przypadku jakichkolwiek pytań.  

Informacje te będziemy również wykorzystywać w celu określania profili użytkowników, co pozwoli nam zapewniać bardziej efektywne i ukierunkowane usługi użytkownikom — pasażerom.  Informacje na temat sprzętu komputerowego użytkownika oraz stron na temat naszych usług, które odwiedził użytkownik będziemy wykorzystywali w celu dokonywania ocen statystycznych.  Możemy również wykorzystywać dane dotyczące podróży w celu oceny i udoskonalenia naszych istniejących produktów i usług lub opracowywania nowych.

Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu zaoferowania mu udziału w bardziej szczegółowych badaniach.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku do celów marketingowych?

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do celów marketingowych tylko wówczas, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy użytkownik udzielił zgody innym organizacjom, aby umożliwić nam wprowadzenie danego produktu na rynek.

Korzystając z udzielanych nam informacji, możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu przesyłania wiadomości marketingowych o ofertach specjalnych, wskazówek dotyczących podróży oraz najnowszych informacji, i w zależności od zgody udzielonej nam lub innej organizacji, kontakt ten może odbywać się telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub mediów społecznościowych. 

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z naszym administratorem danych za pomocą poczty e-mail  [email protected], klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji” w naszych wiadomościach e-mail o treści marketingowej lub odpowiadając STOP na wiadomość tekstową.  W każdej chwili można również zalogować się do swojego konta na naszej stronie internetowej, aby zaktualizować opcję wyrażania zgody na wykorzystywanie danych do celów marketingowych.

Udostępnianie informacji

megabus.com nie sprzedaje informacji ani nie udostępnia ich stronom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w ramach niniejszej Polityki. 

Wszystkie transakcje płatnicze na naszej witrynie są obsługiwane przez firmę Worldpay, bezpiecznego dostawcę usług płatniczych. Karta kredytowa użytkownika i związane z nią dane osobowe gromadzone są przez firmę Worldpay w celu realizacji płatności. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z usługi Worldpay oraz polityk prywatności i bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.worldpay.com

Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług za pośrednictwem witryny innej firmy, informacje na temat użytkownika możemy przekazać tej firmie w celu umożliwienia jej pobrania od firmy megabus.com prowizji związanej z dokonaniem rezerwacji naszej usługi.

Informacje dotyczące użytkownika możemy przekazywać firmom świadczącym usługi bezpośrednio dla nas, w tym naszym projektantom stron internetowych, konsultantom technicznym i agencjom marketingu cyfrowego. Informacje te będą wykorzystywane przez takie organizacje wyłącznie do wykonywania ich funkcji i/lub świadczenia usług na żądanie użytkownika, a nie w innym celu.

If you are an existing customer, megabus.com i inne firmy grupy spółek Scottish Citylink Coaches Limited mogą wykorzystywać adres e-mail użytkownika do wysyłania mu informacji o promocjach i usługach, które według naszej opinii mogą go zainteresować; użytkownik może jednak zażądać zaprzestania przesyłania tych informacji. If you are simply a visitor to this website and not an existing customer of megabus.com możemy jednak chcieć dać im możliwość otrzymywania takich informacji i w związku z tym możemy poprosić ich o wyrażenie na to zgody.

W przypadku sprzedaży lub przekazania naszej firmy lub jej aktywów, informacje które uzyskaliśmy od użytkownika lub na temat użytkownika, mogą zostać ujawnione nabywcy w ramach procesu sprzedaży lub transferu i zostaną przekazane nabywcy jako jeden z przeniesionych aktywów.

Informacje na temat użytkownika zostaną wykorzystane przez nas i ujawnione naszym spółkom z grupy, w skład której wchodzą nasze spółki zależne, nasze ostateczne spółki holdingowe i ich spółki zależne (lub którekolwiek z nich).

 Udostępnianie informacji przekazanych nam przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny jakimkolwiek dalszym podmiotom lub organizacjom nie wchodzi w zakres naszej polityki, chyba że zachodzi potrzeba przekazania tych informacji w związku z procesem sądowym lub w razie konieczności w celu ochrony naszych usług.

Możemy korzystać z usług dostawców działających poza krajem, w którym dany użytkownik jest rezydentem, na przykład w Stanach Zjednoczonych.  Kraje te mogą nie oferować takiej samej ochrony prawnej danych osobowych jak Wielka Brytania.  Jeśli będziemy korzystać z usług jednej z tych organizacji, zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich kroków, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony zgodnie z brytyjskim prawem o ochronie danych.  Przesyłając nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie swoich danych osobowych w naszych zatwierdzonych lokalizacjach poza EOG.  Więcej informacji o sposobach ochrony danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce.

W niektórych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia informacji o użytkowniku bez jego zgody, na przykład na żądanie policji, sądów lub z innych powodów prawnych.

Nasze usługi mogą łączyć się z witrynami internetowymi lub innymi usługami internetowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne (np. stronami internetowymi, na których można zarezerwować zakwaterowanie w hotelach).  Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stron trzecich.  Po opuszczeniu naszego serwisu użytkownik powinien sprawdzić obowiązującą politykę prywatności strony internetowej lub usługi firmy zewnętrznej, aby ustalić, w jaki sposób będzie ona obchodziła się z wszelkimi informacjami uzyskanymi od użytkownika.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada następujące prawa:

 • Powiadomienie go o wykorzystywaniu jego danych osobowych                                  
 • Możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych poprzez złożenie wniosku o dostęp do danych osobowych (Subject Access Request - SAR)
 • Możliwość korekty informacji, jeśli są nieprawidłowe
 • Możliwość przenoszenia danych, jeśli dotyczy
 • Możliwość zażądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu i;
 • Do praw związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Ścisłość dostarczonych nam danych osobowych

Jeśli posiadacz karty kredytowej używanej do realizacji płatności za rezerwację nie jest użytkownikiem dokonującym rezerwacji, obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że posiadacz karty wyraził zgodę na opłacenie zakupu przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych, a także, że wprowadzane dane są prawdziwe. Poza powyższym, korzystając z naszych Usług użytkownik potwierdza, że podaje wyłącznie dane osobowe dotyczące jego osoby i że informacje te są prawdziwe.

Ochrona informacji

Stosujemy administracyjne, elektroniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas informacje o użytkowniku są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Korzystając z naszej strony internetowej i/lub usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że z wyjątkiem zakresu wymaganego przez przepisy o ochronie danych osobowych, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystywanie, rozpowszechnienie, uszkadzanie lub niszczenie danych osobowych. Informacje o użytkowniku będziemy przechowywać tylko przez określony okres lub tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo.

Jesteśmy prawnie zobowiązani do zapewniania dokładności i aktualności danych osobowych, które gromadzimy. Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas z prośbą o skorygowanie wszelkich nieścisłości w przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących jego osoby i ograniczenie wykorzystywania tych danych do czasu ich skorygowania.  

Najprostszym sposobem na zachowanie poprawności danych jest zalogowanie się do konta megabus.com użytkownika.

Dbamy o to, aby dane użytkownika były dokładne i poprawne w następujący sposób:

 • Dając mu możliwość do skontaktowania się z nami w dowolnym momencie w celu poprawienia lub zmiany jego danych.
 • W przypadku skontaktowania się z nami możemy poprosić o potwierdzenie pewnych informacji. 

 

Wdrożyliśmy określone zasady dotyczące korygowania, restrykcji i usuwania, aby upewnić się, że efektywnie odpowiadamy na prośby użytkowników dotyczące korekty danych i reagujemy na żądania usunięcia.

Dane przetwarzane poza jakąkolwiek umową przechowujemy przez okres nieprzekraczający 2 lat. W przypadku zawarcia umowy z nami dane użytkownika są przechowywane zgodnie z prawem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat po zakończeniu świadczonej usługi. W przypadkach, gduy jest to praktycznie możliwe, gromadzenie danych jest minimalizowane tak, aby nie można było zidentyfikować konkretnej osoby, której te dane dotyczą, chyba że jest to wymagane przez prawo lub zostało poparte wnioskiem o udzielenie dostępu do danych.

Dane osobowe przechowywane są jeżeli:

 • Istnieje wymóg prawny lub regulacyjny, w którym określono, że dane muszą być przechowywane przez określony czas.
 • Przedsiębiorstwo ma podstawę prawną do przechowywania danych, w tym zgody na przechowywanie danych (opt-in), poprawionych zgód na przechowywanie danych i odnowionych zgód.

Więcej informacji na temat okresu przechowywania danych można uzyskać, kontaktując się z [email protected].

Skargi dotyczące wykorzystywania danych osobowych użytkownika

W przypadku skargi dotyczącej posiadanych przez nas informacji lub sposobu ich wykorzystywania prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub pisząc do niego na adres: The Data Protection Officer, Scottish Citylink Coaches, Buchanan Bus Station, Killermont Street, Glasgow, G2 3NW. Inspektor ds. ochrony danych osobowych bezzwłocznie rozpatruje skargi składane przez użytkowników. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi można się zwrócić do brytyjskiego biura Information Commissioner's Office. 

Dzieci

Nasze usługi są przeznaczone dla ogółu odbiorców.  Nie gromadzimy danych dotyczących daty urodzenia, ale zdajemy sobie sprawę, że młodzi ludzie korzystają z naszych usług i są w stanie wyrazić zgodę po ukończeniu 13 lat. Użytkownicy w wieku 13 - 16, którzy korzystają z naszych usług przewozowych powinni zapoznać się z treścią naszego regulaminu. Podczas zakupu biletu lub korzystania z naszych usług przewozowych informujemy użytkowników, czy istnieje potrzeba podania dodatkowych danych, a także, które informacje są opcjonalne.  Rodzic, który wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych dotyczących jego dziecka, zgadza się, aby jego dziecko mogło korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas Usług i w związku z tym zgodnie z niniejszą Polityką prywatności możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe dotyczące dziecka użytkownika.

Modyfikacja niniejszej polityki

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności nie zawiera wyczerpujących informacji na temat wszystkich aspektów gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Jednak chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji lub wyjaśnień. W tym celu prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na początku niniejszej polityki prywatności.

Regularnie weryfikujemy nasze oświadczenie dotyczące polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia dotyczącego polityki prywatności miała miejsce w dniu 24 maja 2018 r.

Wersja 1