Korzystasz ze starej wersji przeglądarki. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby usprawnić działanie strony i zwiększyć bezpieczeństwo.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

You are a valued customer of megabus and we take your privacy very seriously. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o gromadzonych przez nas informacjach, sposobie ich gromadzenia, sposobach ich wykorzystywania oraz o tym, w jaki sposób powiadomimy użytkownika o zmianach wprowadzanych do Polityki prywatności. The Privacy Policy applies to megabus and any other website or mobile application that links to this Policy (collectively, "our Services"). Please be assured that megabus will only use your information in accordance with this Policy.

Having read this information, if you want to change the way in which we use your data or if you have a question about how your personal information is used please contact the Data Controller: Scottish Citylink Coaches Limited using the methods below:

Send an email to [email protected]

Telefon: 0141 352 4444

Write to us at Scottish Citylink Coaches, Buchanan Bus Station, Killermont Street, Glasgow, G2 3NW

Our ICO Registration Number for Scottish Citylink is Z6391021. You can find out more information on the ICO website

Informacje uzyskiwane od użytkowników i sposób gromadzenia informacji

Generally, you are the source of this information because you voluntarily provide it when you are making a reservation through megabus. Gromadzimy również informacje o przeglądarce użytkownika oraz urządzeniach wykorzystywanych do interakcji z nami. We collect personal information about you in several ways:

- When you register with us or fill in a form on our website or mobile app, either directly or via a social media account

- When you contact us via phone, email, social media or another route

- When you subscribe to our services

- When you purchase tickets

- When you opt-in to receive special offers and promotions, travel tips and the latest news by email, post and other electronic means

- When you enter a competition, prize draw or promotion

- When you complete a survey distributed by us or on our behalf

- When you browse our website, use the App or use our on vehicle WiFi

- When you open or click on any marketing emails we send you

 

We also collect your personal information from other organisations and sources, for example when you contact us through a social media company such as Facebook, Twitter, LinkedIn or Instagram. Before providing information to us via these channels you should check these companies' privacy policies and settings to understand how they use your personal information.

If you make a reservation on megabus

In order to process your megabus reservation we may ask you to provide information such as:

 • Imię i nazwisko użytkownika
 • Your Email address
 • Your Payment information

Jeśli użytkownik skorzysta z usługi do zarządzania rezerwacjami

Jeśli użytkownik skorzysta z naszej usługi do Zarządzania rezerwacjami, podczas rejestracji możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji. Informacje te mogą obejmować:

 • Datę urodzenia użytkownika
 • Płeć użytkownika
 • Najczęstszą trasę podróży użytkownika
 • Cel podróży użytkownika
 • Details about the payment card holder

Jeśli użytkownik wymaga pomocy dla osób niepełnosprawnych

 Jeśli użytkownik poinformuje nas, że w trakcie podróży będzie potrzebował specjalnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, w celu spełnienia wymogów ustawy o równości z 2010 r. możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych informacji, w tym: 

 • Twoje imię
 • Pełnego adresu użytkownika
 • Numeru telefonu użytkownika
 • Your special requirements

Inne metody gromadzenia danych

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pomocą mediów społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, możemy poprosić Państwa o takie informacje, jak:

 • Datę urodzenia użytkownika
 • Płeć użytkownika
 • Najczęstszą trasę podróży użytkownika
 • Cel podróży użytkownika
 • Details about the payment card holder

Państwa dane będą również gromadzone, jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i naszego biuletynu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS lub jeśli wezmą Państwo udział w organizowanym przez nas konkursie lub promocji.  Ponadto, jak opisano powyżej, Państwa dane osobowe będą również gromadzone w przypadku skorzystania z naszego formularza „skontaktuj się z nami” na stronie internetowej, przeglądania naszej strony internetowej lub korzystania z sieci wifi na pokładzie naszego autokaru.

Jeśli wypełnią Państwo ankietę rozpowszechnioną przez nas lub w naszym imieniu, możemy poprosić Państwa o informacje, w tym (między innymi):

 • Wiek
 • Płeć użytkownika
 • Status zatrudnienia
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail

W przypadku rezerwacji podróży międzynarodowej

W przypadku rezerwacji podróży międzynarodowej nasza spółka lub nasi przedstawiciele handlowi będą musieli uzyskać informacje związane z dokumentami identyfikacyjnymi i mogą być zobowiązani do udostępnienia ich kontroli granicznej w celu umożliwienia podróżowania. 

Systemy monitoringu audiowizualnego (CCTV)

Systemy monitoringu audiowizualnego wykorzystujemy w naszych autobusach w celu:

 • Zapobiegania, powstrzymywania i wykrywania przestępczości
 • Zatrzymywania i ścigania przestępców oraz przedstawiania dowodów w celu wszczęcia postępowania sądowego
 • Pomocy w zapewnianiu bezpieczniejszego środowiska dla naszych pracowników
 • Ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • Monitorowania incydentów operacyjnych i incydentów związanych z bezpieczeństwem
 • Pomocy w weryfikacji roszczeń.

 

Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o dostęp do materiału z kamer monitoringu wizyjnego (CCTV) i złożenia prośby o jego kopię. Wszelkie takie prośby prosimy kierować na adres: [email protected] who will direct you to the Operator responsible for the service. Aby chronić prawa innych osób, których zdjęcia mogą być nagrane na tym samym materiale wideo, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w materiale wideo z monitoringu.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymywania dostępu do informacji, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, a materiał z kamer CCTV będziemy przechowywać tylko przez określony okres lub tak długo, jak jest to wymagane przez prawo. W pewnych okolicznościach może zaistnieć konieczność ujawnienia materiału z kamer CCTV z przyczyn prawnych. W takim przypadku organizacja, która otrzymała materiał wideo, musi przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Informacje gromadzone automatycznie podczas korzystania z naszych usług 

Podczas korzystania z naszych Usług możemy automatycznie gromadzić: 

 • Rodzaj przeglądarki sieci Web i systemu operacyjnego, z których użytkownik korzystał, aby uzyskać dostęp do naszych Usług;
 • Rodzaj urządzenia, z którego użytkownik korzystał, aby uzyskać dostęp do naszych usług, w tym unikatowe identyfikatory urządzeń;
 • Adres IP użytkownika (czyli numer automatycznie przypisany do komputera podczas uzyskiwania dostępu do Internetu i może być wykorzystywany do generowania ogólnej lokalizacji geograficznej);
 • Witryny internetowe odwiedzone przed i po odwiedzeniu naszych Usług;
 • Informacje na temat przeglądanych treści i działań podejmowanych w ramach naszych Usług;
 • Informacje na temat bieżącej lokalizacji użytkownika (jeśli wyraża on zgodę na dostarczenie nam tych informacji); oraz
 • Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, jak opisano poniżej.

 

W celu gromadzenia niektórych z tych informacji możemy korzystać z usług oferowanych przez usługodawców zewnętrznych.  Informacje te nie są powiązane z identyfikatorem sesji przeglądarki przechowywanym w plikach cookie ani nie mogą być indywidualnie identyfikowalne.  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy o zapoznanie się z treścią polityki plików cookie poniżej.

Chociaż wykorzystujemy głównie dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników, zdarza się, że możemy korzystać z innych publicznych źródeł informacji dotyczących naszych klientów i ich zgłoszeń, jeśli wyrazili oni zgodę na udostępnienie swoich danych.  Dokonujemy tego, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i zapewnić, że nasze wiadomości publiczne są stosowne, a także upewnić się, że informacje marketingowe, które wysyłamy do użytkowników za ich zgodą, są również stosowne. 

Podczas pozyskiwania tych informacji zachowujemy szczególną ostrożność, ale jeśli użytkownik woli, abyśmy nie wykorzystywali jego danych w ten sposób, prosimy o poinformowanie nas o tym, kontaktując się z [email protected]

Żądania „Nie śledź”

Chociaż niektóre przeglądarki umożliwiają wysyłanie sygnału wskazującego, że użytkownik nie chce być „śledzony”, nasze usługi nie rozpoznają ani nie reagują na sygnały „Nie śledzić”.

Nasza podstawa prawna do wykorzystywania danych osobowych naszych klientów

Zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych musimy mieć uzasadnione powody do ich wykorzystywania. Nie możemy gromadzić, przechowywać ani wykorzystywać informacji dostarczonych przez użytkownika, chyba że wykorzystamy je zgodnie z jego oczekiwaniami. Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy z czterech powodów:

 1. Większość informacji pozyskiwanych od naszych klientów jest niezbędna do wywiązywania się z zawartej z nimi umowy lub do zawierania umowy, np. przy zakupie biletów za pośrednictwem naszej strony internetowej należy podać adres do faktury; jest to potrzebne, aby w razie konieczności móc poinformować użytkownika o zmianach w naszych usługach.
 2. Podczas rejestracji i otwierania konta on-line użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w punkcie „Jak wykorzystujemy gromadzone i otrzymywane przez nas informacje” poniżej. Udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie poprzez „wyrażenie zgody” zgodnie z naszą podstawą prawną. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 3. Możemy również mieć uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych użytkowników, np. w celu zapewnienia, że treści na naszej stronie internetowej są prezentowane w prawidłowy sposób i efektywnie wyświetlane na komputerach.  Jeśli z tego powodu wykorzystujemy dane osobowe, musimy upewnić się, że nasze interesy nie przewyższają interesów użytkownika. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się takiemu wykorzystywaniu danych osobowych.
 4. Tworzenie danych statystycznych, badań rynku, analiz i profili grup klientów, co jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w zapewnieniu, że możemy dostarczać wysokiej jakości usługi, które spełniają potrzeby naszych klientów.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone i otrzymywane informacje

Gromadzone i otrzymywane informacje wykorzystywane są do świadczenia żądanej usługi, w celu potwierdzenia rezerwacji lub udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania. It is also used to provide you updated information concerning changes to the megabus service you have reserved.  

If you have elected to join our Manage Reservations service, then your information is used to allow our megabus frequent travellers to save time during the reservation process by allowing us to pre-complete certain fields. Zebrane informacje umożliwią również użytkownikowi weryfikację rezerwacji dokonanych w naszym serwisie. Informacje dotyczące użytkownika będą również dostępne dla naszego personelu ds. obsługi klienta, aby umożliwić im udzielenie pomocy użytkownikowi w przypadku jakichkolwiek pytań.  

Informacje te będziemy również wykorzystywać w celu określania profili użytkowników, co pozwoli nam zapewniać bardziej efektywne i ukierunkowane usługi użytkownikom — pasażerom. Informacje na temat sprzętu komputerowego użytkownika oraz stron na temat naszych usług, które odwiedził użytkownik będziemy wykorzystywali w celu dokonywania ocen statystycznych. We may also use your travel data to evaluate and improve our existing products and services, or develop new ones.

Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu zaoferowania mu udziału w bardziej szczegółowych badaniach.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku do celów marketingowych?

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do celów marketingowych tylko wówczas, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy użytkownik udzielił zgody innym organizacjom, aby umożliwić nam wprowadzenie danego produktu na rynek.

By using the information you provide us we are able to contact you with specific marketing messages about special offers, travel tips and latest news and, depending on the permission you have given us or another organisation this may be by email, telephone, SMS, push notification or social media. 

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z naszym administratorem danych za pomocą poczty e-mail [email protected], klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji” w naszych wiadomościach e-mail o treści marketingowej lub odpowiadając STOP na wiadomość tekstową. You can also log into your account on our website or app at anytime to update your marketing opt-in setting.

Udostępnianie informacji

megabus does not sell your information or provide it to any third parties except in compliance with this Policy.  

Wszystkie transakcje płatnicze na naszej witrynie są obsługiwane przez firmę Worldpay, bezpiecznego dostawcę usług płatniczych. Karta kredytowa użytkownika i związane z nią dane osobowe gromadzone są przez firmę Worldpay w celu realizacji płatności. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z usługi Worldpay oraz polityk prywatności i bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.worldpay.com

If you accessed our Services from a third party website, we may provide your information to that third party for purposes of enabling the third party to collect a commission from megabus related to your purchase of a reservation on our service.

Informacje dotyczące użytkownika możemy przekazywać firmom świadczącym usługi bezpośrednio dla nas, w tym naszym projektantom stron internetowych, konsultantom technicznym i agencjom marketingu cyfrowego. Informacje te będą wykorzystywane przez takie organizacje wyłącznie do wykonywania ich funkcji i/lub świadczenia usług na żądanie użytkownika, a nie w innym celu.

If you are an existing customer, megabus and other companies in the Scottish Citylink Coaches Limited group of companies may use your email address to provide you with information about promotions and services we think may be of interest to you; however, you can choose not to receive such notices. If you are simply a visitor to this website and not an existing customer of megabus, we may nonetheless wish to give you the opportunity to receive such information and may ask for your consent to do so.

W przypadku sprzedaży lub przekazania naszej firmy lub jej aktywów, informacje które uzyskaliśmy od użytkownika lub na temat użytkownika, mogą zostać ujawnione nabywcy w ramach procesu sprzedaży lub transferu i zostaną przekazane nabywcy jako jeden z przeniesionych aktywów.

Informacje na temat użytkownika zostaną wykorzystane przez nas i ujawnione naszym spółkom z grupy, w skład której wchodzą nasze spółki zależne, nasze ostateczne spółki holdingowe i ich spółki zależne (lub którekolwiek z nich).

It is not our policy to provide any further entities or organisation(s) with your information provided to us via our website or app, unless we share in response to legal process or when necessary to protect our Services.

Możemy korzystać z usług dostawców działających poza krajem, w którym dany użytkownik jest rezydentem, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Kraje te mogą nie oferować takiej samej ochrony prawnej danych osobowych jak Wielka Brytania. Jeśli będziemy korzystać z usług jednej z tych organizacji, zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich kroków, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony zgodnie z brytyjskim prawem o ochronie danych.  Przesyłając nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie swoich danych osobowych w naszych zatwierdzonych lokalizacjach poza EOG.  Więcej informacji o sposobach ochrony danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce.

W niektórych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia informacji o użytkowniku bez jego zgody, na przykład na żądanie policji, sądów lub z innych powodów prawnych.

Nasze usługi mogą łączyć się z witrynami internetowymi lub innymi usługami internetowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne (np. stronami internetowymi, na których można zarezerwować zakwaterowanie w hotelach).  Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stron trzecich.  Po opuszczeniu naszego serwisu użytkownik powinien sprawdzić obowiązującą politykę prywatności strony internetowej lub usługi firmy zewnętrznej, aby ustalić, w jaki sposób będzie ona obchodziła się z wszelkimi informacjami uzyskanymi od użytkownika.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada następujące prawa:

 • Powiadomienie go o wykorzystywaniu jego danych osobowych                                  
 • Możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych poprzez złożenie wniosku o dostęp do danych osobowych (Subject Access Request - SAR)
 • Możliwość korekty informacji, jeśli są nieprawidłowe
 • Możliwość przenoszenia danych, jeśli dotyczy
 • Możliwość zażądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu i;
 • Do praw związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Ścisłość dostarczonych nam danych osobowych

If the payment card holder for reservations is not you, it will be your responsibility to ensure that you have the card holder's consent before entering any related details, and that such details when entered are true. Poza powyższym, korzystając z naszych Usług użytkownik potwierdza, że podaje wyłącznie dane osobowe dotyczące jego osoby i że informacje te są prawdziwe.

Ochrona informacji

Stosujemy administracyjne, elektroniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas informacje o użytkowniku są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Korzystając z naszej strony internetowej i/lub usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że z wyjątkiem zakresu wymaganego przez przepisy o ochronie danych osobowych, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystywanie, rozpowszechnienie, uszkadzanie lub niszczenie danych osobowych. Informacje o użytkowniku będziemy przechowywać tylko przez określony okres lub tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo.

Jesteśmy prawnie zobowiązani do zapewniania dokładności i aktualności danych osobowych, które gromadzimy. Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas z prośbą o skorygowanie wszelkich nieścisłości w przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących jego osoby i ograniczenie wykorzystywania tych danych do czasu ich skorygowania.  

The simplest way to keep your data accurate is to login into your megabus account

Dbamy o to, aby dane użytkownika były dokładne i poprawne w następujący sposób:

 • Dając mu możliwość do skontaktowania się z nami w dowolnym momencie w celu poprawienia lub zmiany jego danych.
 • W przypadku skontaktowania się z nami możemy poprosić o potwierdzenie pewnych informacji. 

 

Wdrożyliśmy określone zasady dotyczące korygowania, restrykcji i usuwania, aby upewnić się, że efektywnie odpowiadamy na prośby użytkowników dotyczące korekty danych i reagujemy na żądania usunięcia.

Dane przetwarzane poza jakąkolwiek umową przechowujemy przez okres nieprzekraczający 2 lat. W przypadku zawarcia umowy z nami dane użytkownika są przechowywane zgodnie z prawem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat po zakończeniu świadczonej usługi. W przypadkach, gduy jest to praktycznie możliwe, gromadzenie danych jest minimalizowane tak, aby nie można było zidentyfikować konkretnej osoby, której te dane dotyczą, chyba że jest to wymagane przez prawo lub zostało poparte wnioskiem o udzielenie dostępu do danych.

Dane osobowe przechowywane są jeżeli:

 • Istnieje wymóg prawny lub regulacyjny, w którym określono, że dane muszą być przechowywane przez określony czas.
 • Przedsiębiorstwo ma podstawę prawną do przechowywania danych, w tym zgody na przechowywanie danych (opt-in), poprawionych zgód na przechowywanie danych i odnowionych zgód.

Więcej informacji na temat okresu przechowywania danych można uzyskać, kontaktując się z [email protected].

Skargi dotyczące wykorzystywania danych osobowych użytkownika

W przypadku skargi dotyczącej posiadanych przez nas informacji lub sposobu ich wykorzystywania prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub pisząc do niego na adres: The Data Protection Officer, Scottish Citylink Coaches, Buchanan Bus Station, Killermont Street, Glasgow, G2 3NW. Inspektor ds. ochrony danych osobowych bezzwłocznie rozpatruje skargi składane przez użytkowników. If you are not satisfied with the way your complaint was handled, you can refer your complaint to UK Information Commissioner’s Office.  

Dzieci

Nasze usługi są przeznaczone dla ogółu odbiorców. We do not collect date of birth Information as a mandatory field but we recognise that young people use our services and are legally able to provide consent after the age of 13 years. If you are using our travel services and are aged between 13 and 17 years of age we recommend that you read our terms and conditions. Podczas zakupu biletu lub korzystania z naszych usług przewozowych informujemy użytkowników, czy istnieje potrzeba podania dodatkowych danych, a także, które informacje są opcjonalne. Rodzic, który wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych dotyczących jego dziecka, zgadza się, aby jego dziecko mogło korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas Usług i w związku z tym zgodnie z niniejszą Polityką prywatności możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe dotyczące dziecka użytkownika.

Modyfikacja niniejszej polityki

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności nie zawiera wyczerpujących informacji na temat wszystkich aspektów gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Jednak chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji lub wyjaśnień. W tym celu prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na początku niniejszej polityki prywatności.

Regularnie weryfikujemy nasze oświadczenie dotyczące polityki prywatności.