Korzystasz ze starej wersji przeglądarki. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby usprawnić działanie strony i zwiększyć bezpieczeństwo.

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży przez Internet

1. Definicje

Wyrażenia „My”, „nasz”, „nas” i „megabus.com” oznaczają naszą firmę, Midland Red (South) Ltd. (adres siedziby: One Stockport Exchange, 20 Railway Road, Stockport SK1 3SW, numer firmy: 1556310, numer VAT: GB 435 7578 19) podmiot zależny od Stagecoach.

„Stagecoach” oznacza Stagecoach Group Plc, adres siedziby: 10 Dunkeld Road, Perth, PH1 5TW Scotland numer spółki: SC 100764, numer VAT GB 435 7578 19.

„Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin sprzedaży przez Internet z późniejszymi zmianami, które mogą być okresowo wprowadzane.

„Nasza witryna" odnosi się do www.megabus.com, www.megatrain.com, www.megabusplus.com

„Rezerwacja" oznacza rezerwację na podróż megabus.com dokonaną na naszej witrynie, w kiosku lub u upoważnionego agenta.

„Kiosk" oznacza samoobsługowy automat biletowy.

„Bilet” oznacza numer rezerwacji (w formie papierowej lub elektronicznej). Bilety można kupić na naszej stronie internetowej, w punkcie sprzedaży lub u jednego z naszych upoważnionych agentów.

„Operator” oznacza firmę autobusową, która świadczy usługi przewozowe na trasie podróży i jest wyszczególniona na rezerwacji.

„Kod rabatowy" oznacza promocyjny kod rabatowy, voucher Tesco Clubcard lub kod oferujący zniżkę pieniężną.

„Szczegółowy regulamin kodów rabatowych" oznacza regulamin określający zasady korzystania z kodów rabatowych.

2. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin (i nasz Regulamin korzystania z witryny internetowej) zawiera informacje na temat naszej firmy oraz zasad, według których sprzedajemy wszystkie bilety wymienione na naszej witrynie internetowej.

Niniejszy Regulamin dotyczy wszelkich umów zawartych między nami a klientami na sprzedaż Biletów. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i upewnić się, że jest zrozumiały, przed akceptacją Regulaminu i zamówieniem Biletów z naszej witryny internetowej.

Przed złożeniem zamówienia będziemy prosić o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu nie będzie można zamówić żadnych Biletów z naszej witryny internetowej.

Nasza umowa zaczyna obowiązywać od momentu wysłania do Państwa Biletów.

Okresowo zmieniamy niniejszy Regulamin, jak określono w ustępie „Prawo do zmiany niniejszego Regulaminu” poniżej. Prosimy zapoznać się z niniejszym Regulaminem każdorazowo przy zamawianiu Biletów, aby mieć pewność, że wszelkie wprowadzone zmiany są zrozumiałe.

3. Kontakt

Prosimy o kontakt w celu uzyskania więcej informacji, ewentualnego złożenia skargi lub w przypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu.

4. Korzystanie z naszej witryny internetowej

Korzystanie z naszej witryny internetowej podlega Regulaminowi korzystania z witryny internetowej.

5. Dane osobowe użytkownika

Używamy danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Prosimy poświęcić czas na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne postanowienia, które Państwa dotyczą.

6. Informacje ogólne

Aby dokonać rezerwacji przy użyciu metod płatności dostępnych na naszej witrynie, należy mieć co najmniej 16 lat. Korzystając z naszej witryny potwierdzasz, że masz prawo do zawierania umowy zgodnie z Regulaminem, zezwalając nam na pobieranie wszelkich płatności wykonanych przy użyciu karty debetowej lub kredytowej oraz do korzystania z naszej witryny internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem i Regulaminem korzystania z witryny. Użytkownik potwierdza również, że wszystkie informacje dostarczone przez użytkownika podczas korzystania z tej witryny internetowej są prawdziwe i dokładne.

Strona zawierająca umowę w zakresie podróży jest określona w odpowiednim Regulaminie Przewozu.

Za pośrednictwem tej witryny sprzedawane są bilety na usługi świadczone przez markę megabus.com oraz dla innych wybranych operatorów. Kupując bilet, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie i związanie się Warunkami Przewozu tego Operatora. Jeśli trasa pozwala na zakup biletów na pokładzie, będą one sprzedawane po cenie ustalonej przez Operatora pojazdu.

Wszystkie bilety umożliwiają odbycie pojedynczych przejazdów i nie ma możliwości uzyskania dodatkowych zniżek przy zakupie dwóch pojedynczych biletów na podroż w obie strony.

Przy zakupie biletu przez Internet na megabus.com lub w Kiosku, przed dokonaniem płatności należy dokładnie sprawdzić plan podróży. It is your responsibility to ensure that all of the details you provide to us are correct and accurate, and no refunds will be given.

Dokonując rezerwacji osobiście w centrum podróży lub za pośrednictwem agenta, należy sprawdzić, czy wydano prawidłowy bilet i upewnić się, że wskazano poprawne przesiadki.

Podczas dokonywaniu rezerwacji przez telefon, agent potwierdzi szczegółowe informacje o rezerwacji. Należy sprawdzić, czy wszystkie szczegóły na Państwa bilecie są poprawne.

Niezależnie od sposobu dokonania rezerwacji, należy poinformować agenta o wszelkich widocznych błędach. Będziemy rozpatrywać wyłącznie roszczenia dotyczące błędów w wyjątkowych okolicznościach, jeśli uzyskamy rozsądne dowody na to, że popełniliśmy błąd.

W przypadku rezerwacji podróży międzynarodowej, nasza spółka lub nasi przedstawiciele handlowi będą musieli uzyskać informacje związane z dokumentami identyfikacyjnymi i mogą być zobowiązani do udostępnienia ich kontroli granicznej w celu umożliwienia podróżowania. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji (potwierdzonych lub niepotwierdzonych) któregokolwiek z klientów, jeżeli zachodzi konieczność przestrzegania przepisów rządowych, w przypadku jakichkolwiek rządowych żądań udostępnienia transportu w nagłych wypadkach w związku z obroną narodową lub, jeżeli takie działania będą konieczne ze względu na warunki pogodowe lub inne okoliczności siły wyższej pozostające poza naszą kontrolą.

Zaniechanie wyegzekwowania lub opóźnienie zobowiązania lub skorzystania z uprawnienia na mocy niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego obowiązku lub prawa.

7. Ceny biletów

Ceny biletów na naszej stronie są podawane w funtach szterlingach (GBP) i bez VAT, ponieważ bilety przewozowe są zwolnione z podatku VAT.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, że ceny biletów na naszej witrynie są stale aktualizowane, ale nie możemy zagwarantować, że będą one zawsze aktualne.

Może się zdarzyć, że pomimo naszych starannych działań, niektóre bilety na naszej stronie będą nieprawidłowo wycenione. Jeśli odkryjemy błąd w zamówieniu, skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o błędzie i stworzymy możliwość dalszego zakupu biletu po właściwej cenie lub anulowania zamówienia.

Jeśli błąd w cenie będzie oczywisty i niewątpliwy, i mógł być w sposób racjonalny wykryty przez użytkownika, nie będziemy zobowiązani do dostarczenia biletów z niewłaściwą (niższą) ceną.

Ceny biletów mogą się zmienić ze względu na zapotrzebowanie i zmiany pór roku, ale nie ma to wpływu na złożone wcześniej zamówienia.

Okresowo megabus.com sprzedaje bilety promocyjne i zachęcamy klientów do skorzystania z tych ofert. Jeśli jednak odkryjemy nietypowe wykorzystanie zamówionych biletów, zastrzegamy sobie prawo do anulowania ich lub ograniczenia. Jeśli podjęcie takiego działania okaże się konieczne, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona wyłącznie do wartości anulowanych transakcji. 

Szczegóły dotyczące naszych aktualnych opłat, które będą obowiązywać w momencie rezerwacji, znajdują się w sekcji FAQnaszej witryny.

Opłata za pojedynczą rezerwację naliczana jest za każdą transakcję.  W ramach jednej transakcji można rezerwować wiele podróży. 

Można wybrać, aby numer rezerwacyjny został wysłany na Państwa telefon komórkowy w formie  wiadomości tekstowej

Ceny i opłaty rezerwacyjne przejazdów zarezerwowanych przez telefon za pośrednictwem naszego Centrum kontaktowego są takie same, jak w przypadku rezerwacji internetowych.  Opłaty za połączenia z Centrum Kontaktowym są naliczane w wysokości 65 pensów za minutę plus opłaty za dostęp do sieci i mogą być monitorowane pod względem jakości i szkolenia.

W przypadku, gdy na jednym bilecie podróżuje więcej niż jedna osoba lub jeżeli jedna osoba kupuje bilet dla innej osoby, uważa się, że nabywca działał jako pełnomocnik strony odbywającej podróż i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz odpowiednie Warunki Przewozu w imieniu każdego członka strony odbywającej podróż.

Bilety nie są powiązane z nazwiskami. Na bilecie może widnieć nazwisko osoby, której wystawiono rachunek, ale nabywca nie musi odbywać podróży.

8. Płatności

Witryna internetowa

Podjęliśmy wiele kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczej, w tym przyjęcia odpowiednich standardów branżowych.

Wszystkie transakcje płatnicze są obsługiwane przez naszego partnera Worldpay, dostawcę bezpiecznych usług płatniczych. Dane dotyczące karty kredytowej/debetowej i powiązane dane osobowe są zbierane przez Worldpay wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia.  Regulamin korzystania z usług Worldpay oraz zasady prywatności i bezpieczeństwa są dostępne na www.worldpay.com.

Płatność musi zostać dokonana w momencie składania zamówienia. Nie akceptujemy płatności czekiem lub przelewem bankowym.

Upoważnieni przedstawiciele

Płatności na rzecz upoważnionych przedstawicieli megabus.com dokonuje się przy użyciu systemów płatności przedstawiciela lub gotówką.

Kiosk

Płatności w Kiosku można wykonywać wyłącznie za pomocą karty kredytowej/debetowej za pośrednictwem naszego partnera Creditcall. Regulamin korzystania z usług Creditcall , a także zasady prywatności i bezpieczeństwa są dostępne na www.creditcall.com.

Płatności anulowane i odwoływanie płatności

Jeśli płatność została anulowana przez operatora płatności lub otrzymamy „zwrotną płatność” lub odwołanie płatności, bilety nie będą ważne i nie będziemy honorować ich podczas podróży.

9. Kody rabatowe

Szczegóły kodu rabatowego zostaną określone w opisie promocji oraz w regulaminie dotyczącym rabatów.

 • Kody rabatowe nie mogą być używane w połączeniu z żadną inną ofertą
 • Niniejszy regulamin, Regulamin korzystania z witryny internetowej oraz wszelkie postanowienia odnoszące się do kodów rabatowych mają zastosowanie w odniesieniu do zamówień składanych przy użyciu kodów rabatowych
 • Potwierdzając zamówienie przy użyciu kodu rabatowego, akceptujesz każdy z tych regulaminów. Przed potwierdzeniem zamówienia należy dokładnie zapoznać się z poniższym regulaminem. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących któregokolwiek z tych regulaminów, przed użyciem kodu rabatowego należy skontaktować się z nami
 • Kod rabatowy wygasa w dniu określonym w regulaminie dotyczącym rabatu  odnoszącym się do kodu rabatowego lub w zależności od dostępności. Nie można korzystać z promocyjnego kodu rabatowego po tej dacie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub przerwania schematu kodów rabatowych w dowolnym momencie
 • Chcemy, aby  nasi klienci korzystali ze zniżki na przejazdy, ale jeśli wykryjemy naruszenie postanowień regulaminu dotyczącego rabatów, zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletu lub dokonania w nim zmian. Wyślemy powiadomienie przy użyciu podanych danych kontaktowych
 • Kodu rabatowego można użyć, aby zapłacić za część lub całość podróży. Niewykorzystane saldo nie może zostać przeniesione i przepada
 • Kody rabatowe są unikalne i nie mogą być udostępniane
 • Kody rabatowe pozostają własnością megabus.com
 • Kody rabatowe nie posiadają wartości pieniężnej i nie mogą być wymieniane na gotówkę
 • Kody rabatowe muszą być wykorzystane w chwili zakupu i nie mogą być stosowane po zakończeniu płatności

10. Ważność i wykorzystanie biletów

Bilety pozostają ważne wyłącznie w odniesieniu do zarezerwowanych usług. W przypadku nieskorzystania z usługi, wykorzystanie usługi w późniejszym terminie nie będzie możliwe, o ile nie zostanie zakupiony nowy bilet. W przypadku przybycia na czas przed odjazdem innej usługi, skorzystanie z wcześniejszej usługi nie będzie możliwe, o ile nie zostanie nabyty nowy bilet. Nie można rozpocząć lub zakończyć podróży na żadnym pośrednim przystanku, a pasażer musi odbyć podróż na całej trasie między miejscem początkowym a miejscem docelowym w dniu i w czasie wskazanym na Bilecie.

Bilety nie mogą być odsprzedawane.

Bilety ulgowe i zniżkowe są ważne tylko z odpowiednią kartą uprawniającą do ulgi bądź zniżki, która musi być własnością podróżującego pasażera. Evidence may be required upon boarding to verify that a child ticket is valid, between 4 and 14 years of age. In the event you are unable to prove the age of the child, at our discretion, an adult ticket may be required to be purchased.

W przypadku niezgodności z jakimikolwiek regulaminami regulującymi korzystanie z Biletu, personel lub przedstawiciele danego operatora mogą cofnąć prawo do odbycia podróży lub naliczyć karę za przejazd zgodnie z odpowiednimi Warunkami Przewozu.

11. Rabaty i ulgi

A 10 % discount on standard fares is available on certain journeys for children and young people aged between 4 and 14. The discount is only applicable to passengers in that age bracket at the time of travelling

A 10 % discount on standard fares is available on certain journeys for holders of the TOTUM card.  If you have used your TOTUM card when making a reservation you must present your valid card to the driver or company official when boarding their service and be in possession of it throughout the journey.

Dla pracowników Stagecoach oraz posiadaczy karty priorytetowej dostępny jest rabat w wysokości 10 %. Ważną kartę oraz bilet należy przedstawić kierowcy podczas wsiadania do autokaru. W przeciwnym razie pasażer nie będzie mógł odbyć podróży.

Posiadacze szkockiej karty National Entitlement Card (NEC), poza kartą Young Scot Card, mogą korzystać bezpłatnie z większości usług autokarowych w całej Szkocji (tzn. przejazd musi rozpocząć się, w całości odbyć się i zakończyć w Szkocji). Posiadacze kart „Young Scot Card”, którzy pragną podróżować ze zniżką, muszą kupić bilet autokarowy/autobusowy na stronie citylink.co.uk. Wszelkie wyjątki są wyszczególnione w odpowiednich Warunkach przewozu. Korzystanie z karty podlega warunkom określonym przez Transport Scotland.

Children, young people, TOTUM/NEC, Stagecoach Employee and Privilege discounts are only applicable if entered in the relevant area on our website when buying your Tickets online, or by telling the authorised agent taking your booking.  Należy sprawdzić swoje rezerwacje, aby upewnić się, że taki rabat został zastosowany.

Opłata rezerwacyjna będzie nadal obowiązywać w przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem sieci NEC.

Żadne inne karty uprawniające do przejazdów ulgowych nie mogą być wykorzystane w odniesieniu do naszych usług.

12. Zmiany rezerwacji

Opłata za zmianę rezerwacji i opłata rezerwacyjna będą naliczane za każdą zmienioną rezerwację.  Kwota opłaty za zmianę rezerwacji i opłaty za rezerwację mogą się różnić w przypadku zmian dokonywanych za pośrednictwem autoryzowanego agenta megabus.com lub centrum obsługi telefonicznej w porównaniu do kwoty na naszej stronie internetowej.

Jeśli pasażer kupi więcej niż jeden bilet na tę samą podróż, będzie mógł dokonać zmiany grupy biletów, a nie poszczególnych biletów.  Zalecamy rezerwowanie biletów oddzielnie, jeżeli może zaistnieć potrzeba późniejszej zmiany rezerwacji.

Mogą zmienić Państwo rezerwację biletu megabus.com na naszej witrynie do 24 godzin (lub maksymalnie 48 godzin w przypadku biletów megatrain.com i megabusplus.com) przed odjazdem pierwszej usługi w ramach rezerwacji. Będą musieli Państwo opłacić różnicę ceny pomiędzy już zakupionym biletem, a następnym dostępnym biletem na podróż. W przypadku, gdy nowa podróż jest tańsza, nie przysługuje Państwu zwrot różnicy w cenie.

13. Wysyłanie biletów

Podczas zamawiania biletu za pośrednictwem witryny megabus.com lub autoryzowanego przedstawiciela wyślemy Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem lub wiadomość tekstową zawierającą numery biletów. Muszą mieć Państwo możliwość podania tych numerów podczas podróży.

Ponieważ nie dostarczamy biletów papierowych, prosimy o dokładne sprawdzenie podanego numeru telefonu lub adresu e-mail. Obowiązkiem pasażera jest:

 • dostarczenie poprawnego adresu e-mail / numeru telefonu i uzyskanie dostępu do podanego adresu e-mail / numeru telefonu
 • powiadomienie nas o zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu przed rozpoczęciem podróży w drodze kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-maila lub wiadomości tekstowej z potwierdzeniem w ciągu godziny od zamówienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

W przypadku zakupu biletu od upoważnionego przedstawiciela megabus.com, wydawana jest drukowana kopia biletu.

Obowiązkiem pasażera jest podanie nam prawidłowego adresu e-mail. Jeśli pasażer nie dostarczy nam prawidłowego adresu e-mail w momencie dokonywania rezerwacji, nie otrzyma powiadomień, które możemy przesłać w odniesieniu do zmian lub anulowania rezerwacji.

Jeśli pasażer złoży zamówienie w Kiosku, bilet papierowy zostanie wydany po zakończeniu transakcji.

14. Wiadomości tekstowe

Szczegóły dotyczące naszych aktualnych opłat, które będą obowiązywać w momencie rezerwacji, znajdują się w sekcji FAQnaszej witryny.

Jeśli pasażer zdecyduje się na otrzymanie biletu w formie wiadomości tekstowej, za każdy bilet pobierana jest opłata. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe opłaty ponoszone przez dostawcę usług sieciowych. Dostawa ma miejsce zazwyczaj w ciągu kilku minut po zakończeniu transakcji.

Nie gwarantujemy 100 % dostępności lub skuteczności tej usługi, ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za opóźnienia w transmisji lub niedostarczenie wiadomości. Robimy co w naszej mocy, aby ta usługa była stale dostępna.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność treści wysyłanych do klientów.

15. Nasze prawo do wprowadzania zmian lub anulowania biletów

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramów, do zawieszania, anulowania lub wycofania usług, a także do wypowiedzenia usługi po jej rozpoczęciu lub dokonania tych czynności bez wypowiedzenia zarówno przed jak i po zakupie biletu na usługę oraz do zastąpienia usługi usługą alternatywną lub zwrotu kosztów i opłaty transakcyjnej.

Jeśli jedno z powyższych nastąpi mniej niż 14 dni przed datą podróży, pasażer otrzyma wybór między usługami alternatywnymi lub pełnym zwrotem ceny i opłat transakcyjnych.

16. Prawo do zmiany niniejszego regulaminu

Niniejszy Regulamin może okresowo ulegać zmianom i możemy publikować jego nową wersję na naszej witrynie internetowej, a późniejsza sprzedaż biletów będzie regulowana przez nową wersją Regulaminu. Obowiązkiem pasażera jest sprawdzanie Regulaminu na naszej witrynie regularnie i przed dokonaniem zakupu biletów.

Przy każdym zamówieniu bilety, obowiązujące zasady i zasady wyświetlone na naszej stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia będą miały zastosowanie do umowy między pasażerem a nami.

17. Nasza odpowiedzialność

Jeśli nie zachowamy zgodności z niniejszym Regulaminem, będziemy odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody poniesione przez pasażera, które stwarzają przewidywalne skutki dla obu stron naruszenia niniejszych Warunków lub naszego zaniedbania w momencie złożenia zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Utrata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest to oczywista konsekwencja naruszenia z naszej strony lub jeśli została ona rozważona przez pasażera i nas w momencie zawarcia niniejszej umowy.

Nie wykluczamy, ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:

 • śmierć lub uszkodzenia ciała wynikłe z naszego zaniedbania
 • oszustwo lub oszukańcze podanie fałszywych informacji
 • cokolwiek innego, czego nie można wykluczyć lub ograniczyć stosownymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, wymaganiami legislacyjnymi i kodeksami postępowania właściwych jurysdykcji, ze zmianami i okresowo wchodzącymi w życie

Obowiązkiem pasażera jest:

 • złagodzenie wszelkich poniesionych strat przez podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia, że w miarę możliwości straty nie wzrosną, oraz
 • niepodejmowanie nierozsądnych kroków, które mogłyby zwiększyć straty.

18. Inne ważne postanowienia

Jeśli nie będziemy obstawać przy tym, by pasażer wykonał jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu lub jeśli nie wyegzekwujemy naszych praw w stosunku do pasażera, lub jeśli opóźnimy ich wyegzekwowanie, nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z naszych praw wobec pasażera i nie będzie to oznaczać, że pasażer nie musi przestrzegać danych zobowiązań. Jeśli zrzekniemy się naszych uprawnień w odniesieniu do zaniechania ze strony pasażera, dokonamy tego wyłącznie w formie pisemnej i nie oznacza to, że w późniejszym terminie automatycznie zrzekniemy się jakichkolwiek uprawnień w odniesieniu do zaniechań ze strony pasażera.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu stanie się lub zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie oddzielone od pozostałych postanowień i uznane za usunięte spośród nich. Możemy przenosić nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną organizację, ale nie będzie to miało wpływu na prawa ani obowiązki pasażera wynikające z niniejszego Regulaminu.

O ile nie postanowiono inaczej w niniejszym Regulaminie, pasażer może przekazać wyłącznie własne prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu innej osobie, o ile zostanie to uzgodnione pisemnie.

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy pasażerem a nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania jakichkolwiek jej postanowień zgodnie z Ustawą o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 roku lub w inny sposób.

Z zastrzeżeniem poniższego ustępu, niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu. Oznacza to, że umowa na zakup biletów za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią będą regulowane prawem angielskim. Pasażer i nasza spółka uzgadniają, że w przypadku jakiegokolwiek sporu wyłączną jurysdykcję będą miały sądy w Anglii i Walii.

Podróże, które zaczynają się i kończą w całości w Szkocji, będą regulowane prawem szkockim, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy szkockie.

 

Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2019